<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, January 28, 2004

Logg fra norsktimen 28.1.04

I denne timen har vi jobbet med lyrikkoppgaver. Ikke det morsomste, men det gikk helt greit. Jeg og Ane strevde litt med å finne oppslagsverk, men vi fikk det til til slutt. Så nå er alt( hvertfall 1. oppgaven) klappet og klart..
Oppgaver side 106 i ER

Oppgave 1

Store norske leksikon:

Lyrikk:
Er en av tre hovedsjangre i litteraturen. Det kan være vanskelig å skille mellom de tre sjangrene, men lyrikk ligger nærmere sang og musikk tradisjonen som den kommer fra. Lyriske tenkster har en stemning eller tone og preges ikke av fortelling og handling

Dikt:
Inneholdet kan bare rekonstrueres fra sitater og gjenfortellinger hos senere oldtidsforfattere.

Poesi:
Diktning; dikt, litteratur på vers i motsetning til tekster på prosa.Noe som vekker følelse og stemningsfullhet.


Temaboka:

Lyrikk:
Ordet lyrikk kommer fra det greske ordet lyra og betyr egentlig sangbar dikting eller noe som framføres til musikk. Lyrikk må leses sakte, fordi det er så mage fremmedgjøringselementer i dikt.

Dikt:
Dikt er noe som er skrevet ned etter opplesning eller befaling (diktat) og at bak den språkhandlingen vi kaller dikting, ligger det noe bestemt, og egenrådig. Stemmen i dikt uttrykker ofte noe leseren kan ta inn over seg og ikke reise tvil ved.

Poesi:
Poesi er et resultat av en forminsaktivitet som ønsker å få noe sjult fram i dagen. Poesi har en underliggjøringseffekt.

En hjemmeside:
http://home.online.no/~haakoncg/hvaerpoesi.html

Ordet poesi kommer fra det greske ordet poesis som betyr å skape. Poesi har også noe med skapelsen å gjøre, ordenes og setningens frembringelse av mening, orden, skjønnhet.

http://www.mh.is/~norska/litt_om_lyr.htm


De viktigste kjennetegnene på lyrikk kan oppsummeres slik:
1. Den har spesiell linje- og strofeinndeling.
2. Den inneholder som regel et lyrisk jeg, det vil si et talende subjekt som formidler en tanke, opplevelse eller følelse.
3. Den benytter seg av språklige bilder som dominerende virkemidler.
4. Den bruker bevisst lydlige og rytmiske elementer i språket.
5. Den gir leseren mulighet til å oppleve en ny, fremmed og annerledes virkelighet.

http://www-lu.hive.no/team/t01ac/lyrikk/hva_er_et_dikt.htm

1 Diktet sier mye med få ord - det er et fortettett uttrykk for tanker, ord og følelser
2 Diktet er dypt personlig - en fortrolig meddelelse fra forfatteren - jeg/vi
3 Det gode diktet er en helhet som er en levende vekst med røtter, stamme og greiner. Vi kan ikke ta bort en eneste linje, ikke et eneste ord, uten at noe av helheten går tapt.Wednesday, January 21, 2004

Til Lise Melodi:Bamses fødselsdag

Ho Lise fylle 17 år en gang på denne tia.
Å alle sammen kjæm å feire denne blie pia.
Hærre Gud, no bli det fæst,
å Lise e den som ojje mæst,
alle sammen styre på,
men Lise e rå som få!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?